Set 5 bút bi Thiên Long mực xanh (0.5mm)

20.000

Bút bi Thiên Long mực xanh

Nét bút: 0.5mm

Loại bút: Bút bi

Loại mực: mực xanh