DẤU TRÒN

Liên hệ

In stock

  • Dấu tròn Shiny là loại  dấu có mặt ở hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp…
  • Nội dung trên con dấu có thể linh hoạt lựa chọn, từ tên công ty đến ký tự khắc dấu Recieved, Fax…
Hotline: 0919-661-843
  • Dấu tròn Shiny là loại  dấu có mặt ở hầu hết các cơ sở, doanh nghiệp…
  • Nội dung trên con dấu có thể linh hoạt lựa chọn, từ tên công ty đến ký tự khắc dấu Recieved, Fax…

Đặc điểm của dấu tròn

Dấu tròn Shiny được thiết kế cán dấu hình trụ , mặt đóng dạng hình tròn, thiết kế nhỏ gọn với đường kính đa dạng theo yêu cầu sử dụng.

Sử dụng dấu tròn cho kết quả đóng chính xác, sử dụng mực sản xuất tại Taiwan.

Main Menu

Dấu tròn

DẤU TRÒN

Liên hệ

Add to Cart