Giấy bóng in ảnh 150gsm

Liên hệ

In stock

Giấy bóng in ảnh

Loại giấy: in ảnh dùng cho máy in phun

Kích thước: A4

Định lượng: 150gsm

Giấy bán theo xấp (1 xấp 50 tờ)

Hotline: 0919-661-843

Giấy bóng in ảnh

Loại giấy: in ảnh dùng cho máy in phun

Kích thước: A4

Định lượng: 150gsm

Giấy bán theo xấp (1 xấp 50 tờ)

Main Menu

giay-bong-in-mau-150gsm

Giấy bóng in ảnh 150gsm

Liên hệ

Add to Cart