Giấy bóng in ảnh 300gsm

Liên hệ

In stock

Giấy bóng in ảnh

Loại giấy: in ảnh dùng cho máy in phun

Kích thước: A4

Định lượng: 300gsm

Giấy bán theo xấp (1 xấp 50 tờ)

Hotline: 0919-661-843

Giấy bóng in ảnh

Loại giấy: in ảnh dùng cho máy in phun

Kích thước: A4

Định lượng: 300gsm

Giấy bán theo xấp (1 xấp 50 tờ)

Main Menu

Giấy bóng in ảnh 300gsm

Liên hệ

Add to Cart