I. Quy định thanh toán

  • Quý khách vui lòng tạm ứng 50% trị giá đơn hàng khi chốt đặt hàng thiết kế. Thanh toán số tiền còn lại khi hoàn tất đơn hàng.
  • Trong trường hợp, quý khách đơn phương chấm dứt đơn hàng khi đã lên mẫu duyệt, quý khách phải chịu mất số tiền đã tạm ứng
  • Trong trường hợp, quý khách đơn phương chấm dứt đơn hàng khi đã hoàn thành mẫu, quý khách phải thanh toán toàn bộ số tiền còn lại.

II. Hình thức thanh toán

  • Chuyển khoản: Quý khách vui lòng đến ngân hàng hoặc ATM để chuyển tiền cho Thiết Kế Vũng Tàu vào tài khoản dưới đây:
ngan_hang_vietcombank Tên tài khoản: VŨ THỊ NGỌC YẾN

Số tk: 008 100 116 2072

Ngân hàng Vietcombank – CN. Vũng Tàu

  •  Trực Tiếp: Quý Khách đến trực tiếp & thanh toán tại địa chỉ: 68 Bacu, P.1, TP. Vũng Tàu

Main Menu