KHAY MỰC DÀNH CHO DẤU CHẤM MỰC

Liên hệ

In stock

KHAY MỰC DÀNH CHO DẤU CHẤM MỰC
– Khay mực dùng cho dấu gỗ, dấu đồng, dấu sử dụng mực rời
– Loại : Khay đã có sẵn mực hoặc Khay không mực
– Màu mực: Đỏ, xanh dương
– Sử dụng cho dấu rời chấm mực hoặc lăn tay

Hotline: 0919-661-843

KHAY MỰC DÙNG CHO DẤU CHẤM MỰC

– Khay mực dùng cho dấu gỗ, dấu đồng, dấu sử dụng mực rời
– Loại : Khay đã có sẵn mực và Khay không mực
– Màu mực có sẵn: Đỏ, xanh dương, xanh lá, đen.
– Sử dụng cho dấu rời chấm mực hoặc lăn tay.

KHAY MỰC DÙNG CHO DẤU CHẤM MỰC
Khay mực S1 45x65mm Có sẵn mực
Khay mực S2 57x88mm Có sẵn mực
Khay mực S3 70x110mm Có sẵn mực
Khay mực S4 128x178mm Có sẵn mực
Khay mực S5 79x155mm không mực
Khay mực S1F 45x65mm không mực
Khay mực S2F 57x88mm không mực
Khay mực S3F 70x110mm không mực
Khay mực S4F 128x178mm không mực
Khay mực S5F 79x155mm không mực

 

Main Menu

KHAY MỰC DÀNH CHO DẤU CHẤM MỰC

Liên hệ

Add to Cart