Set 5 bút bi Thiên Long mực xanh (0.8mm)

20.000

Bút bi Thiên Long mực xanh

Nét bút: 0.8mm

Loại bút: Bút bi

Loại mực: mực xanh