TAG TREO (THẺ TREO)

Liên hệ

In stock

Thẻ Treo/ Tag Treo
– Loại giấy : Brist
– Định lượng: 300gsm
– Kích thước: yêu cầu
– Số lượng: yêu cầu

* Yêu cầu khác:
+ Cán màng hoặc không màng
+ Đục lỗ
+ Cắt theo hình dạng mẫu (gửi kèm theo)

Hotline: 0919-661-843
Category: Tag:

Thẻ Treo/ Tag Treo
– Loại giấy : Brist
– Định lượng: 300gsm
– Kích thước: yêu cầu
– Số lượng: yêu cầu

* Yêu cầu khác:
  + Cán màng hoặc không màng
  + Đục lỗ
  + Cắt theo hình dạng mẫu (gửi kèm theo)

Main Menu

TAG TREO (THẺ TREO)

Liên hệ

Add to Cart