Thiệp Cưới PTD-2111

Liên hệ

  • Thiệp Cưới 3D Lớn, 2 màu
  • Mã sản phẩm: PTD-2111 Vàng Lợt/ Xanh Dương Đậm
  • Chủ đề: Thiệp Cưới mẫu 2021
  • Kích thước thành phẩm: 12.5cm x 18.5cm