Thiệp Cưới PTD-2113

Liên hệ

  • Thiệp Cưới 3D Lớn, 2 màu
  • Mã sản phẩm: PTD-2113 vàng lợt/ Bạc
  • Chủ đề: Thiệp Cưới mẫu 2021
  • Kích thước thành phẩm: 18.5cm x 12.5cm