THIỆP CƯỚI PTD-KD-105

Liên hệ

Thiệp Cưới In KTS – Lớn đứng

Kích thước bao thư: 12.5cm x 18.5cm

Quy cách đóng gói: Bao thư xấp 100, lót xấp 100.