Thiệp PTD-2109 Nâu

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Thiệp PTD-2109 Nâu
  • Bao thư dạng túi, giấy nâu đậm nhũ, in, ép nhũ 3D, khổ thành phẩm 10.5×20.5cm.
  • Lót đôi giấy nâu đậm loại 1 mặt nâu 1 mặt trắng, in và ép kim khổ  19.6(9.8+9.8)x19.3cm