Thiệp PTD-2103 Nâu

Liên hệ

  • Mã sản phẩm: Thiệp PTD-2103 Nâu
  • Kích thước thành phẩm: 9.8×22.8cm.
  • Bao thư dạng túi  màu đỏ nhung
  • Lót đôi giấy đỏ nhung loại 1 mặt đỏ 1 mặt trắng, ép kim khổ  18(9+9)x21cm.