Thiệp PTD-2102 Đỏ

Liên hệ

Thiệp cưới phôi sẵn

Bộ phôi thiệp gồm 2 phần:

Bao thư dạng túi màu đỏ nhung khổ thành phẩm 9.8cm x 22.8cm