Thiệp Sinh Nhật 1 (in sẵn)

12.000

  • Thiệp mời 3 Lá ( xấp 4 cái)
  • Mã sản phẩm: Thiệp Mời 3 La-IM-1801-N
  • Chủ đề:Thiệp mời sinh nhật (có in sẵn nội dung)
  • Kích thước: 8.8cm x 13cm
  • Quy cách đóng gói: Mỗi xấp 4 cái thiệp giống nhau