TỜ GẤP

Liên hệ

In stock

Tờ rơi in 2 mặt
Giấy : Couche
Định lượng: 100gsm & 150gsm
Kích thước: 10x15cm, A5, A4, A3…

Số lượng 10x15cm (tối thiếu) : 4.000 tờ
Số lượng A5 (tối thiếu) : 1.000 tờ
Số lượng A4 (tối thiếu) : 5.00 tờ

Hotline: 0919-661-843

Tờ gấp in 2 mặt
Giấy : Couche
Định lượng: 100gsm & 150gsm…
Kích thước: 10x15cm, A5, A4, A3…

Số lượng 10x15cm (tối thiếu) : 4.000 tờ
Số lượng A5 (tối thiếu) : 1.000 tờ
Số lượng A4 (tối thiếu) : 5.00 tờ

Main Menu

TỜ GẤP

Liên hệ

Add to Cart