BÌA ĐỰNG HỒ SƠ 2

Liên hệ

  • Bìa đựng hồ sơ công nhân viên
  • Kích thước: 24cm x 35cm
  • Giấy Kraf nhật: 160gsm