QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI BÁN VÀ NGƯỜI MUA

Quyền và trách nhiệm của người bán.

 1. Thiết kế mẫu đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Có trách nhiệm đưa đầy đủ, đúng các nội dung do khách hàng cung cấp theo mẫu thiết kế
 2. Cùng khách hàng thống nhất kế hoạch thực hiện chi tiết liên quan đến hai bên, bảo mật các thông tin, tài liệu được khách hàng chuyển giao trong quá trình thiết kế cũng như trong thời gian thực hiện hợp đồng này.
 3. Cùng khách hàng thực hiện việc kiểm tra và hoàn tất mẫu thiết kế.
 4. Mẫu thiết kế thuộc bản quyền trí tuệ của Thietkevungtau.com, Thietkevungtau có quyền không bàn giao file gốc.
 5. Bảo hành mẫu in ấn theo quy định ghi trong hợp đồng.
 6. Không vi phạm luật bản quyền mẫu thiết kế

Quyền và trách nhiệm của người mua.

 1. Cung cấp các thông tin, tài liệu về chức năng hoạt động và quy trình nghiệp vụ của Khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho người thiết kế thực hiện công việc của mình trong phạm vi hợp đồng. Khách hàng đảm bảo nội dung thông tin đưa lên mẫu không vi phạm vào những điều cấm do pháp luật Việt Nam quy định.
 2. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trên mẫu thiết kế của khách hàng,  tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp, bản quyền, tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng dịch vụ in ấn, thiết kế, quảng cáo và các điều khoản quy định trong hợp đồng này.
 3. Tổ chức phối hợp cùng người thiết kế thực hiện các công việc kiểm tra, phê duyệt nội dung và mẫu thiết kế trước khi in ấn
 4. Thanh toán cho Người cung cấp dịch vụ kinh phí thiết kế mẫu.
 5. Xác nhận các công việc do người cung cấp dịch vụ thực hiện, xem xét thông qua các kết quả được người cung cấp dịch vụ chuyển giao theo thời gian được quy định trong kế hoạch thực hiện và các kế hoạch chi tiết được thống nhất giữa hai bên. Phối hợp với Người cung cấp dịch vụ tổ chức chuyển giao và tiến hành việc nghiệm thu.
 6. Nếu khách hàng muốn thay đổi hoặc bổ sung dịch vụ thì phải thông báo cho người cung cấp dịch vụ bằng văn bản và phải trả thêm chi phí phát sinh (nếu có)

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

Bước 1: Liên hệ lấy yêu cầu của khách hàng về thiết kế mẫu.

Thietkevungtau.com ghi nhận các thông tin yêu cầu của khách hàng, tập trung vào các nội dung:

 • Ghi nhận các yêu cầu về nội dung thiết kế
 • Ghi nhận các yêu cầu mỹ thuật, kỹ thuật đối với mẫu thiết kế
 • Ghi nhận các yêu cầu về bản quyền, thông tin sản phẩm trước khi thiết kế
 • Tiếp nhận tư liệu, thông tin, hình ảnh phục vụ cho việc thiết kế mẫu
 • Ký hợp đồng thiết kế mẫu

Bước 2: Lựa chọn Mẫu sau thiết kế

 • Khách hàng lựa chọn mẫu sau khi đã thiết kế
 • Chỉnh sửa mẫu nếu theo giới hạn cho phép

Bước 3: Hoàn tất mẫu thiết kế

 • Hoàn tất mẫu thiết kế
 • Dựa theo tông màu của Logo
 • Dựa theo yêu cầu về ý nghĩa mẫu thiết kế cần thể hiện
 • Dựa theo lĩnh vực, nghành nghề sản phẩm
 • Dựa theo các tông màu khách hàng yêu cầu

Bước 4: In ấn

 • In ấn mẫu theo yêu cầu

Bước 5: Hoàn thiện việc thiết kế và in ấn

 • Thietkevungtau.com hoàn thiện các mẫu thiết kế và in ấn
 • Khách hàng kiểm tra toàn bộ mẫu và sản phẩm in
 • Nghiệm thu sản phẩm

Bước 6 : Bảo hành mẫu

 • Bảo hành mẫu in theo tiêu chuẩn
 • Bàn giao tài liệu Hướng dẫn sử dụng bảo quản sản phẩm