Chính sách bảo mật thông tin

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng , vì thế bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.
Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu

1- Mục đích & phạm vi Thu thập thông tin cá nhân

Thiết Kế Vũng Tàu không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba khác.
Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:
– Giao hàng quý khách đã đặt tại Thiết Kế Vũng Tàu
– Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
– Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
– Xử lý đơn đặt hàng.

2- Phạm vi sử dụng Thông tin:
– Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin quý khách cung cấp để hỗ trợ gửi đến quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản  phẩm và dịch vụ.
– Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách.

* Bảo mật thông tin cá nhân:

– Thiết Kế Vũng Tàu đảm bảo rằng mọi thông tin thu thập được sẽ được lưu giữ an toàn. Chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của quý khách không tiết lộ thông tin cá nhân, nếu chưa được sự đồng ý của Quý khách.
– Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà quý khách đã giao dịch.
– Trong một vài trường hợp đặc biệt, có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Thiết Kế Vũng Tàu cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.