TỜ RƠI IN NHANH KTS

Liên hệ

  • Loại in: in 1 mặt hoặc 2 mặt
  • Kích thước thông dụng: 10cm x 15cm;10cm x 20cm; A5; A4
  • Giấy Couche: 100gsm, 150gsm; 250gsm; 300gsm
  • Số lượng: theo yêu cầu