Adobe Indesign CC 2015 từ cơ bản đến nâng cao

480.000

Bạn sẽ học được gì?

  • Làm chủ giao diện làm việc của Adobe InDesign
  • Sử dụng thành thạo các công cụ của Adobe InDesign CC 2015
  • Biết cách làm việc với văn bản, biên tập và cấu trúc văn bản
  • Thiết kế được tạp chí, sách, catalog, lịch, tờ rơi… một cách chuyên nghiệp

 

 

Mua sản phẩm