Khóa học Thiết kế Banner cho người mới bắt đầu

420.000

Bạn sẽ học được gì?

  • Hiểu rõ bản chất trong công việc thiết kế một sản phẩm
  • Hiểu được quy trình thiết kế một sản phẩm đồ họa
  • Nắm bắt được các nguyên tắc và nguyên lý thiết kế
  • Hiểu về các kỹ thuật Typography cơ bản trong thiết kế đồ họa
  • Hiểu về các kỹ thuật pha và phối màu hiệu quả trong thiết kế
  • Hiểu được cách thiết kế các sản phẩm Banner và poster

Mua sản phẩm