IN BAO NI LÔNG

Liên hệ

Thông số kỹ thuật:

  • Kích thước bao: ?
  • Màu bao ni lông: ?
  • Loại bao ni lông: thường hay tốt
  • Nội dung in: đỏ, xanh, đen,…
  • Số mặt in: 1 mặt hay 2 mặt
  • Số lượng tối thiểu : 5kg