Khóa học Làm chủ thiết kế với Photoshop 2021

399.000

Bạn sẽ học được gì?

  • Giúp học viên biến ý tưởng của mình thành sản phẩm thiết kế
  • Học viên được cung cấp bài tập và học liệu đi kèm khóa học
  • Học viên được tham gia nhóm học photoshop, được chia sẻ thư viện trong và sau khi học
  • Cung cấp kho thư viện dùng cho thiết kế 1000GB

 

Mua sản phẩm