Tampon Shiny S5

240,000

In stock

KHAY MỰC DÀNH CHO DẤU CHẤM MỰC

  • Khay mực dùng cho dấu gỗ, dấu đồng, dấu sử dụng mực rời
  • Loại : Khay không mực
  • Sử dụng cho dấu rời chấm mực hoặc lăn tay
Hotline: 0919-661-843

KHAY MỰC DÀNH CHO DẤU CHẤM MỰC

  • Khay mực dùng cho dấu gỗ, dấu đồng, dấu sử dụng mực rời
  • Loại : Khay không mực
  • Mã TAMPON : DRY S-5F-W/O
  • Sử dụng cho dấu rời chấm mực hoặc lăn tay

Main Menu

Tampon Shiny S5

240,000

Add to Cart