CARD IN NHANH KTS

Liên hệ

  • Số mặt in: 2 mặt nhiều màu
  • Giấy: Couche 300gsm
  • Kỹ thuật in: KTS
  • Kích thước Thành Phẩm: 9cm × 5.4cm
  • Cán màng : Màng mờ 2 mặt
  • Số lượng tối thiểu: 100 cái (1 hộp)
  • Phương pháp in: đa dạng các loại giấy (chi tiết liên hệ tư vấn)