PHIẾU BẢO HÀNH

Liên hệ

  • Phiếu bảo hành
  • in ấn: 1 mặt hoặc 2 mặt
  • Kích thước: 5.4cm x 9cm  hoặc theo yêu cầu
  • Giấy : Couche, Fot
  • Kỹ thuật in: KTS
  • Số lượng: 100 cái