DẤU TÊN (12 x 37mm)

Liên hệ

Dấu hộp S-852
Kích thước: 13mm x 37mm
Chuyên Dùng: Dấu tên, Đã Thu Tiền,….