FOLDER BÌA HỒ SƠ

Liên hệ

  • in Folder
  • Kích thước chuẩn: 22cm x 31cm x 7cm
  • Giấy Couche: 250gsm; 300gsm
  • Cán màng mờ 2 mặt
  • Số lượng: 500 cái