THẺ NHÂN VIÊN (GIẤY)

Liên hệ

  • Kích thước: 86mm x 54mm
  • Độ dày thông thường định lượng giấy: 200gsm, 300gsm
  • Hình dạng: ngang hoặc đứng
  • Trên thẻ in logo và tên công ty,…