THẺ NHỰA PVC

Liên hệ

Thẻ nhân viên

  • Kích thước: 86mm x 54mm
  • Độ dày thông thường: 0.76mm (loại ngang và loại đứng)
  • Trên thẻ in logo và tên công ty,…