BIỂU MẪU

Liên hệ

  • Màu sắc: 1 màu pha
  • Số mặt in: 1 mặt
  • Kích thước: A5, A4, ….
  • Số bộ / cuốn: 50
  • Số liên: 2 ( trắng đầu – hồng cuối )
  • Cấn răng cưa biểu mẫu : 1 vị trí
  • Đóng cuốn biểu mẫu : đóng kim đầu, dán băng keo bìa