TEM BẢO HÀNH

Liên hệ

In stock

* Tem bảo hành sản phẩm cao cấp
– Chất liệu: tem dòn, tem nhựa tổ ong, Tem bạc tróc ni lông để lại keo,…
– Kích thước: theo yêu cầu
– Hình dạng cắt : tròn, oval, vuông, hình chữ nhật
– Số lượng tối thiểu: 10.000 tem

* Tem bảo hành sản phẩm thông thường
– Chất liệu: tem dòn bể (chỉ 1 chất liệu)
– Kích thước: theo yêu cầu
– Hình dạng cắt : tròn, oval, vuông, hình chữ nhật
– Số lượng tối thiểu: 1.000 tem

Hotline: 0919-661-843

* Tem bảo hành sản phẩm cao cấp
– Chất liệu: tem dòn, tem nhựa tổ ong, Tem bạc tróc ni lông để lại keo,…
– Kích thước: theo yêu cầu
– Hình dạng cắt : tròn, oval, vuông, hình chữ nhật
– Số lượng tối thiểu: 10.000 tem

* Tem bảo hành sản phẩm thông thường
– Chất liệu: tem dòn bể (chỉ 1 chất liệu)
– Kích thước: theo yêu cầu
– Hình dạng cắt : tròn, oval, vuông, hình chữ nhật
– Số lượng tối thiểu: 1.000 tem

Main Menu

TEM BẢO HÀNH

Liên hệ

Add to Cart